Homeless award 2021

Ook dit jaar, 2021, voor de derde keer, wil het bestuur van de stichting van de straat, de homeless award uitreiken. De homeless award is bedoeld voor een persoon of organisatie in stad of ommeland, die zich het afgelopen jaar op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de beeldvorming en/of positie van dak- en thuislozen. Medewerkers van instellingen kunnen hiervoor kandidaten, met redenen omkleed, voordragen. Uit de voorgedragen kandidaten nomineert het bestuur van de stichting van de straat drie kandidaten. Via de website van de stichting van de straat (www.stichtingvandestraat.nl)kunnen mensen stemmen op een van deze kandidaten. Degene met de meeste stemmen krijgt de homeless award 2021 uitgereikt.

De complete lijst van voorgedragen kandidaten, zal na 1 september, na toestemming van de betrokkenen, op de website van de stichting van de straat worden gepubliceerd.

· Tot 1 september 2021 kunnen er kandidaten worden voorgedragen voor de homeless award 2021 bij het bestuur van de stichting van de straat op het mailadres: g.ter.beek@openhof.org

· Vanaf 1 oktober tot 1 november kan er via de website; www.stichtingvandestraat.nl gestemd worden op een van de drie genomineerde kandidaten.

· Eind november zal de homeless award 2021, in een speciale feestelijke bijeenkomst, worden uitgereikt.